cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр томо бюлдинг
Регистерийн дугаар 5820057
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011472038
Үйл ажиллагааны чиглэл худалдаа
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хужирт сум/ Багц 1 - IX.1.1.149. Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хужирт сум/ 2015-03-24 Шалгараагүй
2 Соёлын төвийн барилга /Төв, Баянцагаан сум/ Багц 1 - Багц 1 2015-04-10 Шалгараагүй
3 Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/ Багц 1 - Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй XVII.1.33. “Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/” 2019-10-25 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.