cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр "Көркем" ХХК
Регистерийн дугаар 2660989
Улсын бүртгэлийн дугаар 211002122
Үйл ажиллагааны чиглэл Барилга угсралт
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум/ Багц 1 - Багц 1 2015-03-13 Шалгараагүй
2 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Алтай сум/ Багц 1 - IX.1.1.154 “Сургуулийн дотуур байрны барилга (150 ортой), (Баян-Өлгий, Алтай Сум)” 2015-03-13 Шалгараагүй
3 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум/ Багц 1 - Багц 1 2015-07-03 Шалгараагүй
4 Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, Улаанчулуут баг/ Багц 1 - Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, Улаанчулуут баг/ 2018-05-10 Шалгарсан
5 Эмнэлгийн барилга /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум, Цохор харгайн нүүдлийн эмнэлэг/ Багц 1 - Эмнэлгийн барилга /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум, Цохор харгайн нүүдлийн эмнэлэг/ 2018-03-30 Шалгараагүй
6 Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ Багц 1 - “Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум /” 2019-05-08 Шалгараагүй
7 Халуун усны байрын барилга /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/ Багц 1 - XI.1.98 “Халуун усны байрын барилга /Баян-өлгий, Ногооннуур сум/” 2019-09-13 Шалгарсан
8 Бага сургуулийн барилга, 360 суудал /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум, Тыва бага сургууль/ Багц 1 - “Бага сургуулийн барилга, 360 суудал /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум, Тыва бага сургууль/” 2019-11-06 Шалгараагүй
9 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ Багц 29 - XII.5.1.1.19 Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 7-р цэцэрлэг/ 2019-06-17 Шалгарсан
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.