cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Аглут ХХК
Регистерийн дугаар 2596741
Улсын бүртгэлийн дугаар 711002077
Үйл ажиллагааны чиглэл барилга угсралтын ажил, гадаад дотоод худалдаа
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр /Дорнод, Хэрлэн сум/ Багц 1 - 2014-02-10 Шалгарсан
2 Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум/ Багц 1 - Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум/ 2018-01-31 Тендерийн үр дүн гараагүй
3 Сургуулийн дотуур байрын барилга /Орхон, Жаргалант сум/ Багц 1 - XII.1.1.249 Сургуулийн дотуур байрын барилга /Орхон, Жаргалант сум/ 2019-05-29 Шалгараагүй
4 Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/ Багц 1 - Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй XVII.1.33. “Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/” 2019-10-25 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.