cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр ОДКОН ХОЛДИНГ ХХК
Регистерийн дугаар 2020289
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011085080
Үйл ажиллагааны чиглэл даралттай зуух, даралтат савны угсралт, туршилт тохируулга, бусад дагалдах ажил үйлчилгээ, гадаад худалдаа
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Дулааны станцын дулаан хангамжийн нэгдсэн системийг үл хамаарах схемд шилжүүлэх,үндсэн магистрал шугам сүлжээг шинэчлэх /Улаанбаатар, Багануур/ Багц 1 - 2013-03-06 Шалгараагүй
2 Дулааны сүлжээний өргөтгөл /Хөвсгөл, Мөрөн, Төв зах, Гурван Эрдэнэ сургууль, Зүүн талын шинэ хороолол/ Багц 1 - 2013-04-29 Шалгараагүй
3 Төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугамын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн/ Багц 1 - Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын “36 айлын уурын зуухны гадна дулаан” хангамжийн барилга угсралтын ажил. 2013-02-06 Шалгараагүй
4 Төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугамын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн/ Багц 2 - Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын “72 айлын уурын зуухны гадна дулаан”, “3-р сургуулийн зуухны гадна дулаан” хангамжийн барилга угсралтын ажил. 2013-02-06 Шалгараагүй
5 Төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугамын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн/ Багц 3 - Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын “Эмнэлгийн зуухны гадна дулаан”, “1-р сургуулийн зуухны гадна дулаан” хангамжийн барилга угсралтын ажил. 2013-02-06 Шалгараагүй
6 Төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугамын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн/ Багц 4 - Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын “2-р сургуулийн гадна дулаан”, “Эрчим хүчний газрын зуухны гадна дулаан”, “ТМС-ийн зуухны гадна дулаан”, “Бүрэн хаан бага сургуулийн гадна дулаан” хангамжийн барилга угсралтын ажил. 2013-02-06 Шалгараагүй
7 Төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугамын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн/ Багц 1 - Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын “36 айлын уурын зуухны гадна дулаан” хангамжийн барилга угсралтын ажил. 2013-04-26 Шалгараагүй
8 Төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугамын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн/ Багц 2 - Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын “72 айлын уурын зуухны гадна дулаан”, “3-р сургуулийн зуухны гадна дулаан” хангамжийн барилга угсралтын ажил. 2013-04-26 Шалгараагүй
9 Төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугамын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн/ Багц 3 - Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын “Эмнэлгийн зуухны гадна дулаан”, “1-р сургуулийн зуухны гадна дулаан” хангамжийн барилга угсралтын ажил. 2013-04-25 Шалгараагүй
10 Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, насосны станц, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/ Багц 1 - 2014-01-20 Шалгараагүй
11 21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам, сүлжээ Багц 4 - Хабитат, Мангирт чиглэлийн гадна инженерийн шугам, сүлжээ /Дархан, Дархан/ 2014-03-07 Шалгараагүй
12 21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам, сүлжээ Багц 5 - Хонгор-1000 орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ /Баянхонгор/ 2014-03-07 Шалгараагүй
13 Багануурын дулааны станцын сүлжээний усны зарцуулалт хувьсах насосны горимд шилжих /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ Багц 1 - 2014-04-04 Шалгараагүй
14 1в магистралийн Тк-1893-с Тк-117 цэг хүртэлх 1500 метр 2*500 мм-ын шугамыг 2*700 мм шугам болгон өргөтгөх /Улаанбаатар/ Багц 1 - 2014-06-12 Шалгарсан
15 Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд боловсруулах үйлдвэрийн цэвэрлэх байгууламж /Ховд/ Багц 1 - Багц 1 2015-08-25 Шалгарсан
16 Дэд бүтэц төслөөр 2016 онд шинээр хэрэгжүүлэх “Буянт ухаа” орон сууцны хорооллын 20000 м/куб бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн дулаан хангамжийн шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил Багц 1 - 1.1. Дэд бүтэц төслөөр 2016 онд шинээр хэрэгжүүлэх “Буянт ухаа” орон сууцны хорооллын 20000 м/куб бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн дулаан хангамжийн шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 2016-03-22 Шалгараагүй
17 Хорооллын гадна шугам сүлжээний өргөтгөл /Дорнод, Хэрлэн/ Багц 1 - Багц 1 2016-03-30 Шалгараагүй
18 Төрийн байгууллагуудын барилгын инженерийн шугам сүлжээ /Сэлэнгэ, Шаамар сум/ Багц 1 - Төрийн байгууллагуудын барилгын инженерийн шугам сүлжээ /Сэлэнгэ, Шаамар сум/ 2018-04-06 Шалгараагүй
19 Соёлын төвийн барилгын их засвар /Сүхбаатар, Асгат сум/ Багц 1 - Соёлын төвийн барилгын их засвар /Сүхбаатар, Асгат сум/ 2018-07-09 Шалгараагүй
20 Орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Солонго хороолол/ Багц 1 - Орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Солонго хороолол/ 2019-05-30 Шалгараагүй
21 Сургуулийн спорт заал, 320 суудал /Сүхбаатар, Асгат сум/ Багц 1 - “Сургуулийн спорт заал, 320 суудал /Сүхбаатар, Асгат сум /” 2019-06-19 Шалгараагүй
22 Сургуулийн спорт заал, 320 суудал /Сүхбаатар, Асгат сум/ Багц 1 - “Сургуулийн спорт заал, 320 суудал /Сүхбаатар, Асгат сум /” 2019-08-20 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.