cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Н ЭЙ БИ ХХК
Регистерийн дугаар 2705427
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011070046
Үйл ажиллагааны чиглэл гадаад худалдаа, аялал жуулчлал
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Дулааны шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх /Сэлэнгэ, Сүхбаатар/ Багц 1 - 2013-03-06 Шалгараагүй
2 21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам, сүлжээ Багц 3 - Байнга гэмтэл гарч байгаа 13 цэгт шугам сүлжээг шинэчлэх /Дархан-Уул/ 2014-03-07 Шалгараагүй
3 21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам, сүлжээ Багц 1 - Шинэ Мөрөн хорооллын орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ /Хөвсгөл/ 2014-03-07 Шалгарсан
4 Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/ Багц 1 - Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй XVII.1.33. “Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/” 2019-10-25 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.