cover

Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат эзэмшигчдийн жагсаалт

# Овог нэр Гэрчилгээний дугаар Олгосон огноо Дуусгавар болох огноо
1 Д.Жагварал 13/A3-245 2013-02-02 2016-02-02
2 Б.Хандармаа 13/A3-182 2013-01-24 2016-01-24
3 Б.Түвшинжаргал 13/A3-185 2013-01-24 2016-01-24
4 Л.Батчулуун 13/A3-187 2013-01-24 2016-01-24
5 Б.Нарантуяа 13/A3-200 2013-01-24 2016-01-24
6 Ө.Эсболд 13/A3-187 2013-01-20 2017-01-20
7 Л.Батдорж 13/А3-059 2013-01-13 2016-01-13
8 Ц.Ганболд 13/А3-001 2013-01-11 2016-01-11
9 Ж.Чинбүрэн 13/A3-1229 0000-00-00 0000-00-00
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.