cover

Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат эзэмшигчдийн жагсаалт

# Овог нэр Гэрчилгээний дугаар Олгосон огноо Дуусгавар болох огноо
1 Д.Амарзаяа 2018/А3-1654 2018-03-26 2021-03-26
2 Н.Шинэбаяр 2018/А3-1655 2018-03-26 2021-03-26
3 Я.Цэвээнханд 2018/А3-1664 2018-03-26 2021-03-26
4 С.Эрдэнэбилэг 2018/А3-1663 2018-03-26 2021-03-26
5 Э.Болор 2018/А3-1671 2018-03-26 2021-03-26
6 О.Тэмүүжин 2018/А3-1657 2018-03-26 2021-03-26
7 Б.Цэцэнбаатар 2018/А3-1673 2018-03-26 2021-03-26
8 М.Одгэрэл 2018/А3-1640 2018-03-23 2021-03-23
9 Л.Баатарцогт 2018/А3-1650 2018-03-23 2021-03-23
10 Б.Эрдэнэбат 2018/А3-1649 2018-03-23 2021-03-23
11 Д.Энхтуяа 2018/А3-1642 2018-03-23 2021-03-23
12 Ш.Оюунмаа 2018/А3-1639 2018-03-23 2021-03-23
13 Ж.Дэжидмаа 2018/А3-1647 2018-03-23 2021-03-23
14 Д.Тунгалаг 2018/А3-1637 2018-03-23 2021-03-23
15 Д.Нааяа 2018/А3-1652 2018-03-23 2021-03-23
16 С.Энхцэцэг 2018/А3-1653 2018-03-23 2021-03-23
17 Б.Халиун 2018/А3-1648 2018-03-23 2021-03-23
18 Э.Мөнхжаргал 2018/А3-1641 2018-03-23 2021-03-23
19 Д.Аюуш 2018/А3-1644 2018-03-23 2021-03-23
20 Г.Алтансувд 2018/А3-1645 2018-03-23 2021-03-23
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.