cover

Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат эзэмшигчдийн жагсаалт

# Овог нэр Гэрчилгээний дугаар Олгосон огноо Дуусгавар болох огноо
1 Д.Гангануур 2018/А3-1693 2018-03-28 2021-03-28
2 О.Энхбаатар 2018/А3-1698 2018-03-28 2021-03-28
3 Д.Алтанцэцэг 2018/А3-1680 2018-03-28 2021-03-28
4 Д.Оюунбилэг 2018/А3-1706 2018-03-28 2021-03-28
5 Б.Баяржаргал 2018/А3-1682 2018-03-28 2021-03-28
6 Б.Ганхуяг 2018/А3-1707 2018-03-28 2021-03-28
7 Б.Норжмаа 2018/А3-1667 2018-03-26 2021-03-26
8 Б.Батнасан 2018/А3-1670 2018-03-26 2021-03-26
9 С.Золзаяа 2018/А3-1665 2018-03-26 2021-03-26
10 Э.Болор 2018/А3-1671 2018-03-26 2021-03-26
11 Д.Жавхлан 2018/А3-1659 2018-03-26 2021-03-26
12 Л.Болормаа 2018/А3-1666 2018-03-26 2021-03-26
13 О.Эрдэнэтулга 2018/А3-1669 2018-03-26 2021-03-26
14 Б.Эрдэнэчимэг 2018/А3-1658 2018-03-26 2021-03-26
15 М.Энхтунгалаг 2018/А3-1674 2018-03-26 2021-03-26
16 С.Мандахбат 2018/А3-1660 2018-03-26 2021-03-26
17 О.Хуягцогт 2018/А3-1668 2018-03-26 2021-03-26
18 Я.Цэвээнханд 2018/А3-1664 2018-03-26 2021-03-26
19 Д.Бат-Оргил 2018/А3-1662 2018-03-26 2021-03-26
20 С.Эрдэнэбилэг 2018/А3-1663 2018-03-26 2021-03-26
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.