cover

Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат эзэмшигчдийн жагсаалт

# Овог нэр Гэрчилгээний дугаар Олгосон огноо Дуусгавар болох огноо
1 Р.Ганбат 2018/А3-1696 2018-03-28 2021-03-28
2 Э.Хонгорзул 2018/А3-1686 2018-03-28 2021-03-28
3 Б.Ганхуяг 2018/А3-1707 2018-03-28 2021-03-28
4 Ч.Цогоо 2018/А3-1710 2018-03-28 2021-03-28
5 П.Өнөрбаяр 2018/А3-1702 2018-03-28 2021-03-28
6 Б.Төрбат 2018/А3-1695 2018-03-28 2021-03-28
7 Ц.Цэндмаа 2018/А3-1675 2018-03-28 2021-03-28
8 А.Баттүвшин 2018/А3-1700 2018-03-28 2021-03-28
9 Н.Баттулга 2018/А3-1684 2018-03-28 2021-03-28
10 Д.Тулга 2018/А3-1709 2018-03-28 2021-03-28
11 В.Удвал 2018/А3-1691 2018-03-28 2021-03-28
12 С.Донид 2018/А3-1701 2018-03-28 2021-03-28
13 М.Эрдэнэбилэг 2018/А3-1699 2018-03-28 2021-03-28
14 Д.Алтанцэцэг 2018/А3-1680 2018-03-28 2021-03-28
15 Д.Эрдэнэбат 2018/А3-1683 2018-03-28 2021-03-28
16 А.Болортуяа 2018/А3-1692 2018-03-28 2021-03-28
17 Р.Бямбажав 2018/А3-1681 2018-03-28 2021-03-28
18 М.Магсаржав 2018/А3-1703 2018-03-28 2021-03-28
19 О.Энхбаатар 2018/А3-1698 2018-03-28 2021-03-28
20 О.Болорцэцэг 2018/А3-1690 2018-03-28 2021-03-28
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.