cover

Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат эзэмшигчдийн жагсаалт

# Овог нэр Гэрчилгээний дугаар Олгосон огноо Дуусгавар болох огноо
1 С.Мядагмаа 2018/А3-1720 2018-03-30 2021-03-30
2 С.Рэгзэн 2018/А3-1732 2018-03-30 2021-03-30
3 П.Түвшинтөр 2018/А3-1729 2018-03-30 2021-03-30
4 П.Номингэрэл 2018/А3-1722 2018-03-30 2021-03-30
5 Г.Цогтсайхан 2018/А3-1716 2018-03-30 2021-03-30
6 Г.Ундрал 2018/А3-1724 2018-03-30 2021-03-30
7 Г.Галбадрах 2018/А3-1712 2018-03-30 2021-03-30
8 Х.Сүхбаатар 2018/А3-1717 2018-03-30 2021-03-30
9 Н.Цэнгүүнбаяр 2018/А3-1715 2018-03-30 2021-03-30
10 П.Алгирмаа 2018/А3-1734 2018-03-30 2021-03-30
11 Б.Ганхуяг 2018/А3-1707 2018-03-28 2021-03-28
12 Д.Оюунбилэг 2018/А3-1706 2018-03-28 2021-03-28
13 Г.Ууганбаяр 2018/А3-1708 2018-03-28 2021-03-28
14 Д.Тулга 2018/А3-1709 2018-03-28 2021-03-28
15 А.Баттүвшин 2018/А3-1700 2018-03-28 2021-03-28
16 О.Энхбаатар 2018/А3-1698 2018-03-28 2021-03-28
17 Б.Оюунсүрэн 2018/А3-1705 2018-03-28 2021-03-28
18 М.Эрдэнэбилэг 2018/А3-1699 2018-03-28 2021-03-28
19 С.Донид 2018/А3-1701 2018-03-28 2021-03-28
20 Э.Энхтуяа 2018/А3-1704 2018-03-28 2021-03-28
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.