cover

Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат эзэмшигчдийн жагсаалт

# Овог нэр Гэрчилгээний дугаар Олгосон огноо Дуусгавар болох огноо
1 Б.Алимаа 2018/А3-1754 2018-04-02 2021-04-02
2 С.Батцэнгэл 2018/А3-1753 2018-04-02 2021-04-02
3 Д.Эрдэнэбилэг 2018/А3-1747 2018-04-02 2021-04-02
4 Н.Бадрал 2018/А3-1741 2018-04-02 2021-04-02
5 А.Ерлан 2018/А3-1738 2018-04-02 2021-04-02
6 Б.Түмэнцэнгэл 2018/А3-1750 2018-04-02 2021-04-02
7 Г.Нямсүрэн 2018/А3-1735 2018-04-02 2021-04-02
8 Д.Бат-Аравнаа 2018/А3-1736 2018-04-02 2021-04-02
9 Д.Олзод 2018/А3-1748 2018-04-02 2021-04-02
10 Б.Баярдаваа 2018/А3-1749 2018-04-02 2021-04-02
11 Б.Оргилсайхан 2018/А3-1745 2018-04-02 2021-04-02
12 Ц.Энхмөрөн 2018/А3-1760 2018-04-02 2021-04-02
13 Б.Биндэръяа 2018/А3-1743 2018-04-02 2021-04-02
14 Б.Отгонтэнгэр 2018/А3-1759 2018-04-02 2021-04-02
15 Б.Эрдэнэчимэг 2018/А3-1742 2018-04-02 2021-04-02
16 Б.Дарьцэцэг 2018/А3-1761 2018-04-02 2021-04-02
17 Ж.Батхуяг 2018/А3-1746 2018-04-02 2021-04-02
18 Ц.Ганбадрал 2018/А3-1740 2018-04-02 2021-04-02
19 Т.Оюунханд 2018/А3-1737 2018-04-02 2021-04-02
20 Т.Хосбаяр 2018/А3-1744 2018-04-02 2021-04-02
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.