cover

Гэрчилгээний эзэмшигчийн нэр С.Сэргэлэн
Регистерийн дугаар ХД****27**
Гэрчилгээний дугаар 2018/А3-1766
Олгосон огноо 2018-04-03
Дуусгавар болох огноо 2021-04-03
Регистерийн дугаарын эхний 4-н цифр болон сүүлийн 2 цифрийг хувь хүний нууцтай холбогдуулан (*)-оор тэмдэглэсэн болно.
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.