cover

Гэрчилгээний эзэмшигчийн нэр Д.Даваадаш
Регистерийн дугаар УЮ****30**
Гэрчилгээний дугаар 2018/А3-1762
Олгосон огноо 2018-04-03
Дуусгавар болох огноо 2021-04-03
Регистерийн дугаарын эхний 4-н цифр болон сүүлийн 2 цифрийг хувь хүний нууцтай холбогдуулан (*)-оор тэмдэглэсэн болно.
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.