cover

Гэрчилгээний эзэмшигчийн нэр О.Бадамцоо
Регистерийн дугаар ХЙ****14**
Гэрчилгээний дугаар 2018/А3-1752
Олгосон огноо 2018-04-02
Дуусгавар болох огноо 2021-04-02
Регистерийн дугаарын эхний 4-н цифр болон сүүлийн 2 цифрийг хувь хүний нууцтай холбогдуулан (*)-оор тэмдэглэсэн болно.
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.