cover

Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр, утас, цахим хаяг

2015-09-30 Шилэн данс 3617
  Нэр Албан тушаал Утас И-майл 1 Х.Улам-Өрнөх Газрын дарга 70139901 ulam-urnukh@procurement.gov.mn 2 Б.Мөнхзул Ахлах нягтлан бодогч 70112225 munkhzul@procurement.gov.mn      

Орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны албадын шилэн дансны мэдээлэл

2015-04-01 Шилэн данс 8200
№ Худалдан авах ажиллагааны албад   1 Архангай аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба Шилэн дансны мэдээлэл харах 2 Баян-Өлгий аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба Шилэн дансны мэдээлэл харах 3 Баянхонгор аймгийн худалдан авах ажиллагаа

Нийслэл, Дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албадын шилэн дансны мэдээлэл

2015-04-01 Шилэн данс 8252
1 Багануур дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба Шилэн дансны системд холбогдох 2 Багахангай дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба Шилэн дансны системд холбогдох 3 Баянзүрх дүүргийн худалдан

Шилэн дансны тухай хууль

2014-12-24 Шилэн данс 2131
ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байх, түүнд олон
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.