cover

ХААСЗӨТөвөөс 2016 оны 10 сарын 15-наас 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ

1 Т.Цолмон 2 Д.Содномдорж 3 А.Ариунгэрэл 4 Б.Цэрэнбалжид 5 Т.Ундрахжаргал 6 Ц.Рэгзэдмаа 7 Б.Отгонсүх 8 Д.Нансалмаа 9 Д.Алтанцэцэг

ХААБТөвөөс 2016 оны 10 сарын 15-наас 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ

1 Н.Мягмарцэрэн 2 Д.Нямхорлоо 3 Б.Мөнх-Эрдэнэ

ХААСЗӨТөвөөс 2016 оны 10 сарын 14-нд зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ

1 Г.Баяр 2 Л.Наранцэцэг 3 Х.Баярнаадам 4 П.Гантөмөр 5 Н.Нарангэрэл 6 Г.Болор-Эрдэнэ 7 У.Отгонбаяр 8 Г.Булганхишиг 9 С.Уянга 10 С.Соёл-Эрдэнэ 11 О.Ган

ХААБТөвөөс 2016 оны 10 сарын 11-нээс 13-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ

1 Л.Баясгалан 2 Г.Галбадрах 3 Б.Хосбаяр

ХААХТөвөөс 2016 оны 10 сарын 14-нд зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүүс тэнцлээ

1 П.Ариунгэрэл 2 М.Бурмаа 3 М.Сод-Эрдэм 4 С.Мөнхбурам

МУИС-ийн Бизнес төвөөс 2016 оны 10 сарын 12-нд зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ

1 Д.Мөнхцэцэг 2 Ц.Хүрэл 3 Д.Баярмагнай 4 Т.Эрдэнэжаргал
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.