cover

Худалдан авах ажиллагааны газрын 2015 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө

2015-02-16 Ил тод байдал 9540
№ Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Санхүүжилтийн эх үүсвэр Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг) Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Тендер зарлах огноо 1 Ойн хөнөөлт шавьж, өвчинтэй тэмцэх бодис нийлүүлэх Төсвийн хөрөнг

САНАЛ АСУУЛГА

2015-01-20 Ил тод байдал 4347
Loading...

Бүрдүүлэх материал

2013-01-04 Ил тод байдал 7248
Хувийн нууцлалын PKI код авах: Албан бичиг Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар Тусгай зөвшөөрлийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар Зөвлөх хувь хүн, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн цахим үнэмлэхний хуулбар Архивын лавлагаа авах: Албан бичиг Иргэний цахим үнэмлэх Худалдан а
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.