cover

Худалдан авалтын мэдээ /2015 оны 08 сар/

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

      Худалдан авах ажиллагааны газраас 2015 оны 05 сарын 11-ны өдөр зарласан ХААГ-2015/XYI.1.3.10 “Геронтологийн үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/” тендерийг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж, 2015 оны  05 сарын 28-нд дээрх тоног төхөөрөмжийг 31,296,000 (гучи

Худалдан авалтын мэдээ /2015 оны 07 сар/

Орон нутгийн худалдан авалтын мэдээ /2015 оны Эхний хагас жил/

 

Худалдан авах ажиллагааны нэгжүүдийн 2015 оны эхний хагас жилийн явцын мэдээлэл

 

Худалдан авалтын мэдээ /2015 оны 06 сар/

 
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.