cover

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2015 оны 04 сарын 10-ны өдөр ХААГ-2015/XYI.1.2.1 дугаар бүхий “XYI.1.2.1 Харьяа газрын засвар /Улсын хэмжээнд/”-ын Багц-4: "Эрүүл мэндийн яамны байрны их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар/"-ын ажил гүйцэтгэх нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зарлан зохион байгуулж, 2015 оны

Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээлэл 2015 оны 09 сарын байдлаар

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг–Худалдан авах ажиллагааны газрын зохион байгуулж байгаа худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээлэл

(2015 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар) 1. Засгийн газрын 2015 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 42 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалтад тусгагдсан төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны талаар: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих 182,9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 57 төсөл, арга хэмжээ, Х

2015 онд хэрэгжүүлэх худалдан авах ажиллагааны явц /2015 оны 09 сар/

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газар нь Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх XIY.1.3.1 “Мэргэжлийн боловсрол сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургалт, дадлагын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ нийлүүлэх” ажлын Багц 3: Барилгын сантехникийн мэргэжлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг “Төрий

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

          Худалдан авах ажиллагааны газраас XVI.1.3.9 дугаар бүхий “Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж” /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ Багц-3 “Дизель станц” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар зохион байгуулж 2015 оны
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.