cover

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

0000-00-00 Мэдээлэл 1121

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР 2012016 ОНЫ ЭХНИЙ 5 САРЫН МЭДЭЭ (ИНФОГРАФИК)

0000-00-00 Мэдээлэл 1093

Худалдан авах ажиллагааны явц, үр дүн

0000-00-00 Мэдээлэл 1129
ХААГ-ын 2014 онд хэрэгжүүлэх 145 (тогтоолоор-118, тодотголоор-8, эрх шилжиж ирсэн-19) төсөл, арга хэмжээнь 272 багц тендер болж задарсан бөгөөд 218 буюу 80,1 хувь нь хэрэгжээд байна. /2014.08.27-ны байдлаар/ Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд зохион байгуулж буй  нийт тендерийн 99%-ийг цахим хэлбэрээр зохи

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2015 онд “Цахим дэлгүүр” ажиллуулна

0000-00-00 Мэдээлэл 1189
            Сангийн сайдын 2013 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 213 дугаар тушаалаар Ерөнхий гэрээ байгуулах журам батлагдсан бөгөөд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газар нь уг журамд тусгагдсан чиг үүргийн дагуу Ерөнхий гэрээ байгуулах,

Засгийн газрын 11 11 төвд ирсэн иргэдийн санал, гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байдал

0000-00-00 Мэдээлэл 1172

Засгийн газрын 11 11 төвд ирсэн иргэдийн санал, гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байдал

0000-00-00 Мэдээлэл 1102
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.