cover

АХМАДУУДАА ХҮЛЭЭН АВЛАА

XYII жарны Шороон нохой жилийн сар шинийн баярыг угтаж өнөөдөр Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар ахмадуудаа хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүллээ.   Хүндэтгэлийн арга хэмжээний үеэр Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын удирдлагууд өнгөрсөн онд хийсэн ажил, ирэх онд хийхээр төлөвлөж байгаа ажлынхаа талаар та

ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ БҮРТГЭЖ БАЙНА

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 10' дүгээр зүйлд Дотоодын үйлдвэрээс бараа худалдан авах  тухай заасан. Хуулийн хэрэгжилтийг хангахын тулд Сангийн сайдын 2017 оны 363 дугаар тогтоолд дотоодын үйлдвэрээс авах боломжтой барааг импортын бараанаас тусад нь багцлах

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Засгийн газрын 2017 оны 12 сарын 13-ны өдөр батлагдсан 337 дугаар тогтоолын 1.7.(в)-д “худалдан авах ажиллагааг цахимаар (tender.gov.mn) зохион байгуулж, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг тухай бүр цахим системд оруулж нийтэд мэдээлж байх;” гэж заасан тул тус тогтоолын хэрэгжилтийг

АНХ УДАА ЕРӨНХИЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАТЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2018 онд зарим ерөнхий нэршлийн эмийн хэрэгцээг анх удаа ерөнхий гэрээгээр байгуулах, худалдан авах тендер шалгаруулалтын нээлт 2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр боллоо.  Сангийн сайдын 234 тушаалаар “Ерөнхий гэрээ байгуулах журам”-ыг  2017 оны 07 дугаар сарын 04-ны өдөр шинэчлэн баталсан. Энэхүү жур

АЖЛЫН ХЭСЭГ ЗАРИМ АЙМГУУДАД АЖИЛЛАВ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын 2017 оны 180 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдаж 2017 оны 12 дугаар сард Ховд, Баян-Өлгий, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудын Орон нутгийн өмчийн газарт ажиллалаа. Ажлын хэсэг дээрх аймгуудын Орон нутгийн өмчийн газар, төрийн болон орон нутгийн өмчит зарим хуулийн этгээдийн

ТӨРИЙН ӨМЧИТ КОМПАНИУДЫН УДИРДЛАГУУДАД АЛБАН ДААЛГАВАР ӨГЛӨӨ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын дарга төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой компаниудын удирдлагуудтай 2018 оны 1 дүгээр сар 22-ны өдөр уулзаж, Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор албан даалгавар өглөө. Албан даалгаварт компанийн засаглалыг сайжруулж, ил тод нээл
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.