cover

ТӨРИЙН ӨМЧИЙГ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГЭРЭЭГ 1124 ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДТЭЙ ХИЙЖ БАЙНА

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар төрийн өмчит 1124 хуулийн этгээдтэй “Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ”-г хийхээр 21 аймаг, 9 дүүрэгт ажиллаж байна.  “Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ”-г хийхдээ Засгийн газрын 2016 оны 193 дугар тогтоолын дагуу газар эзэмших, ашиглах эрх, үл хөдлөх хөрө

ТӨР 30 ИХ НАЯД ТӨГРӨГИЙН ХӨРӨНГӨТЭЙ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн дагуу 4 жилд нэг удаа хийх тооллогод 6082 нэгж хамрагдсанаас төрийн өмчит хуулийн этгээд 1124, орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд 4958 байна. Төрийн нийт хөрөнгө 30 их наяд төгрөг байгаагаас 25 их наяд төгрөгийн хөрөнгө тоологдож, 1,

АЖЛЫН ХЭСЭГ ДАРХАН-УУЛ АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын дэд даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг Дархан-Уул аймаг дахь “Дулааны шарын гол”, “Дарханы дулааны цахилгаан станц”, “Дархан дулааны сүлжээ”, “Дархан АЗЗА” ТӨХК-уудад ажиллалаа. Тус ажлын хэсэг дээрх компаниудын үйл ажиллагаа, 2017 оны

УЛСЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГӨӨС 2,6 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ ХЭМНЭЖЭЭ

Монгол Улсын хэмжээнд 2017 оны 8 сарын 31-ний өдрийн байдлаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд 3597 тендер зарлагджээ. Үүнээс захиалагч байгууллагуудын хүсэлтээр Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар улсын төсвийн санхүүжилтээр хийгдэх 70 тэрбум төгрөгийн 48 төслийн 90 багц, Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хи

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА 92 ХУВИЙН ХЭРЭГЖИЛТТЭЙ БАЙНА

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас аймаг, нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны (тендер) дүнг 8 сарын 30-ны өдрийн байдлаар нэгтгэн гаргажээ. 2017 онд нийслэл, 21 аймгийн хэмжээнд нийт 420,0 тэрбум төгрөгийн  2343 төсөл, арга хэмжээний тендер зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн. Үүнээс  386,4 тэрбум тө

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ГАЗРУУДЫН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨД БҮРТГЭЛТЭЙ АМРАЛТ, СУВИЛАЛЫН ГАЗРУУДАД

Татах  Д/д Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Байгууллагын нэр Харьяалах дээд байгууллага Амралт сувилалын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Хаяг  Нийт хөрөнгийн дүн   Төсвийн татаасын хэмжээ   Орлогын хэмжээ (сүүлийн 3 жилийн дундаж)   Зард
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.