cover

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Засгийн газрын 2017 оны 12 сарын 13-ны өдөр батлагдсан 337 дугаар тогтоолын 1.7.(в)-д “худалдан авах ажиллагааг цахимаар (tender.gov.mn) зохион байгуулж, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг тухай бүр цахим системд оруулж нийтэд мэдээлж байх;” гэж заасан тул тус тогтоолын хэрэгжилтийг

АНХ УДАА ЕРӨНХИЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАТЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2018 онд зарим ерөнхий нэршлийн эмийн хэрэгцээг анх удаа ерөнхий гэрээгээр байгуулах, худалдан авах тендер шалгаруулалтын нээлт 2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр боллоо.  Сангийн сайдын 234 тушаалаар “Ерөнхий гэрээ байгуулах журам”-ыг  2017 оны 07 дугаар сарын 04-ны өдөр шинэчлэн баталсан. Энэхүү жур

АЖЛЫН ХЭСЭГ ЗАРИМ АЙМГУУДАД АЖИЛЛАВ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын 2017 оны 180 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдаж 2017 оны 12 дугаар сард Ховд, Баян-Өлгий, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудын Орон нутгийн өмчийн газарт ажиллалаа. Ажлын хэсэг дээрх аймгуудын Орон нутгийн өмчийн газар, төрийн болон орон нутгийн өмчит зарим хуулийн этгээдийн

ТӨРИЙН ӨМЧИТ КОМПАНИУДЫН УДИРДЛАГУУДАД АЛБАН ДААЛГАВАР ӨГЛӨӨ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын дарга төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой компаниудын удирдлагуудтай 2018 оны 1 дүгээр сар 22-ны өдөр уулзаж, Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор албан даалгавар өглөө. Албан даалгаварт компанийн засаглалыг сайжруулж, ил тод нээл

“ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН УДИРДЛАГЫГ МЭДЭЭЛЭЛЖҮҮЛЭХ СИСТЕМ”-ИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар, 21 аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтэнүүдэд зориулж  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн удирдлагыг мэдээлэлжүүлэх систем”-ийн сургалтыг 01 дүгээр сарын 18,19-ний өдрүүдэд хийлээ. Сургалтын эхний өдөр хөрөнгийн дахи

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН БҮС НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭНҮҮДТЭЙ УУЛЗЛАА

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын дэд дарга, худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтнүүд өнөөдөр Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгчийн газрын Бүс нутгийн хамтын ажиллагааны мэргэжилтэн Д.Өнөржаргал болон бусад мэргэжилтнүүдтэй уулзлаа. Уулзалтаар Азийн хөгжлийн банкны зээлээр Монгол Улсын Шадар с
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.