cover

“ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН УДИРДЛАГЫГ МЭДЭЭЛЭЛЖҮҮЛЭХ СИСТЕМ”-ИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар, 21 аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтэнүүдэд зориулж  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн удирдлагыг мэдээлэлжүүлэх систем”-ийн сургалтыг 01 дүгээр сарын 18,19-ний өдрүүдэд хийлээ. Сургалтын эхний өдөр хөрөнгийн дахи

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН БҮС НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭНҮҮДТЭЙ УУЛЗЛАА

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын дэд дарга, худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтнүүд өнөөдөр Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгчийн газрын Бүс нутгийн хамтын ажиллагааны мэргэжилтэн Д.Өнөржаргал болон бусад мэргэжилтнүүдтэй уулзлаа. Уулзалтаар Азийн хөгжлийн банкны зээлээр Монгол Улсын Шадар с

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙГ ДАХИН ҮНЭЛНЭ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 193 дугаар тогтоолын дагуу төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийг үнэлэх, санхүүгийн тайланд бүртгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлэх ажлыг 2018 онд зохион байгуулна. Энэ ажлыг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар нь Сангийн яам, Гадаад хэргий

“ТӨЛӨВЛӨЛТ БА БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Өнөөдөр Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын албан хаагчдад Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хяналт, шалгалт, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын  референт С.Нямбаяр “Төлөвлөлт ба бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нь” сэдэвт сургалт хийлээ. Уг сургалтаар Засгийн газры

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам” шинэчлэгдэн батлагдлаа

Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 14 өдрийн 363 тоот тушаалаар “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам” шинэчлэгдэн батлагдлаа. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон эн

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ ОЛОН НИЙТИЙН ДЭД ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАГДЛАА

УИХ-ын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр“-т  яам, агентлаг, орон нутгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд авлигаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн хяналтын дэд зөвлөлийг байгуулан ажиллуулахаар тусгасан. Уг хөтөлбөрийг хэрэ
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.